Executive Council
 

Chief Patron

Hon’ble Shree Jayawantroji Bhosale
Chancellor, KIMSU, Karad
 

Patron

Hon’ble
Dr. Suresh Bhosale
Vice Chancellor, KIMSU, Karad

 

President

Dr.Satish R. Patil
 
Vice-President
Dr. Nitin N. Jadhav
 
Secretary
Dr. Mrs. Vandana M. Thorat
 
Treasurer
Dr.Shivaji T. Mohite
 
Members

Dr. Amar D. Patil
Dr. Kamlesh Shah
Dr. Prakash M. Somade
Dr. Sandeep .S. Mohite
Dr.Mrs. Sujata Jadhav